Talvivaaralle uusi ympäristöpäätös

31.5.2013, 06:50 -

Talvivaara sai vesien johtamista koskevan ympäristölupapäätöksen Pohjois-Suomen… Oulujoen ja Vuoksen vesistöihin. Talvivaara harkitsee valittavansa päätöksestä. Päätös sisältää

Lähde: Kaivannaisteollisuus