Talvivaara ska förse stugägare med tvättvatten

31.5.2013, 10:50 -

Gruvbolaget Talvivaara måste minska sina utsläpp av sulfat, kräver Regionförvaltningsverket i Norra… beordrat Talvivaara att under hela sommaren föra rent bastu- och tvättvatten till stugägarna i närheten

Lähde: Kaivannaisteollisuus