Talvivaara sai määräajan: Viisi kuukautta aikaa

31.5.2013, 05:40 -

Talvivaara sai vesien johtamista koskevan ympäristölupapäätöksen Pohjois-Suomen… takaisin liuoskiertoon 31.10. mennessä. Talvivaaran tulee myös toimittaa lupaviranomaisille useita

Lähde: Kaivannaisteollisuus