Talvivaara joutuu toimittamaan veden naapureilleen

31.5.2013, 07:10 -

Talvivaaran kaivoksen on toimitettava Kalliojärven ja Kivijärven rakennetuille rantatiloille tarpeellinen määrä sauna- ja pesuvettä vähintään kaksi kertaa viikossa tai muutoin asianosaisten kanssa

Lähde: Kaivannaisteollisuus