Talvivaara joutuu kuskaamaan saunavedet lähijärvien mökkiläisille

31.5.2013, 09:40 -

Kivijärvi sijaitsee Talvivaaran eteläpuolella. Kuva: Heikki Rönty / Yle Talvivaaran kaivoksen on… sisältyy Pohjois-Suomen aluehallintoviraston Talvivaaralle perjantaina antamaan ympäristöluvan

Lähde: Kaivannaisteollisuus