LAGUNA-tutkimuskeskuksen sijaintipaikan kallioperätutkimus-hankkeen kenttätutkimukset

31.5.2013, 05:21 -

kenttätutkimukset Hankinnan kuvaus Tehtävän tarkoituksena on löytää Pyhäsalmen kaivoksen alueelta… toimenpiteet mahdollistavat geoteknisesti parhaan tutkimuskeskuksen sijoituspaikan löytämisen Pyhäsalmen

Lähde: Kaivannaisteollisuus