Vänstern kritiserar "släpphänt" ägarpolitik

30.5.2013, 17:40 -

ägarstyrning har varit verkligen släpphänt. Han tog gruvbolaget Talvivaara som exempel. – Man kan nästan… inte kan avskeda Talvivaaras verkställande direktör, såsom Korhonen har krävt i egenskap av

Lähde: Kaivannaisteollisuus