Lappland Goldminers resultat rasar

30.5.2013, 07:20 -

Lappland Goldminers redovisar ett resultat efter finansnetto på -19 miljoner kronor (-4,5) för det första kvartalet 2013.

Lähde: Kaivannaisteollisuus