Kaivosyhtiötä pelastava Metso laskee pörssissä

30.5.2013, 12:31 -

. Metso on toimittanut kaivoslaitteita Northlandin Kaunisvaaran kaivoshankkeeseen Pajalassa

Lähde: Kaivannaisteollisuus