Folksam: Northland bra investering

30.5.2013, 08:10 -

järnmalmsgruvorna i LKAB och Northland Resources. Aaro säger att det är viktigt att Northland finns kvar…Avgående Folksamchefen Anders Sundström är övertygad om att tillskottet till krisdrabbade Northland

Lähde: Kaivannaisteollisuus