Börsen något högre inför USA-data

30.5.2013, 13:00 -

kronor. Ett förslag till långsiktig finansiell lösning för gruvbolaget Northland Resources har… fordringar på Northland kommer vidare att omvandlas till en räntebärande leverantörskredit. Peab steg

Lähde: Kaivannaisteollisuus