Uppgift om LKAB kommenteras inte

29.5.2013, 20:40 -

Försöken att rädda Northland Resources pågick fortfarande på onsdagskvällen, men någon information om resultatet lämnades inte av företaget. Enligt SR Norrbotten kommer statliga LKAB att gå in som

Lähde: Kaivannaisteollisuus