Putkilinja petti Talvivaarassa – rikkihappoa vuotaa liuosaltaaseen

29.5.2013, 17:21 -

. Kaivos käyttää rikkihappoa tuotantoliuoksen pH:n sääntelyyn. Paineen takia osa haposta suihkuaa ilmaan noin 300 metrin päässä Talvivaarantiestä. Kaivosyhtiö on varautunut katkaisemaan tieltä

Lähde: Kaivannaisteollisuus