Kaivos ei säteile

29.5.2013, 05:40 -

Säteilyturvakeskuksen kattava radioaktiivisuustutkimus Laivakankaan kaivoksen rikastushiekasta ja vesistä ei anna aihetta huolestumiseen. Raahen Laivakankaan kaivoksen rikastushiekasta ja vesistä

Lähde: Kaivannaisteollisuus