Pari kysymystä: Reagoiko Talvivaara liian myöhään?

28.5.2013, 07:27 -

Kaivosyhtiö Talvivaara hakee lisävoimia henkilöstöönsä. Talvivaaran kaivokselle haetaan sunnuntain… riskienhallinta-asiantuntijaa. Talvivaaran henkilöstöjohtaja Maija Kaski, miksi haette lisää työvoimaa

Lähde: Kaivannaisteollisuus