Talvivaara polisanmäldes för fortsatt miljöbrott

27.5.2013, 17:03 -

Rörelsen vill att polisen utreder om Talvivaara har gjort sig skyldigt till fortsatt miljöbrott och… ett pressmeddelande förundrar sig företrädare för folkrörelsen över att Talvivaara förvarar sur

Lähde: Kaivannaisteollisuus