Stop Talvivaara polisanmälde gruvbolaget

27.5.2013, 11:50 -

Rörelsen Stop Talvivaara har lämnat in en anmälan till polisen i Idensalmi mot Talvivaara-gruvan. Polisen uppmanas utreda om bolaget Talvivaara har gjort sig skyldigt till fortsatt grovt miljöbrott

Lähde: Kaivannaisteollisuus