Yle: Talvivaaran nykypäästöt vasta esinäytöstä

25.5.2013, 23:34 -

Talvivaaran sulfaattipäästöt ylittävät lähivuosina moninkertaisesti aiemmat, lähilammet ja -järvet… lasketaan. ”Talvivaaran kaivoksen valtavat vesimäärät selittyvät vuosien virheillä, allasvuodoilla

Lähde: Kaivannaisteollisuus