”Vi försöker förstå vad som har hänt”

25.5.2013, 10:21 -

själva gruvdriften” Northland Resources utvinner järnmalm i dagbrottet Tapuli utanför Pajala sedan… sätt köpa sig tid för att lösa den långsiktiga finansieringen. LÄS OCKSÅ Northland har tvingats stoppa

Lähde: Kaivannaisteollisuus