Rahat eivät riitä edes nykytason säilyttämiseen

25.5.2013, 23:34 -

metsä- ja kaivosteollisuudelle. Samaan aikaan kaavaillaan rekkojen painon nostamista, mikä asettaisi

Lähde: Kaivannaisteollisuus