Tietoa sattuneista onnettomuuksista nyt tehokkaammin saatavilla

24.5.2013, 10:10 -

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) keräämä onnettomuustieto on nyt entistä paremmin… ehkäisyssä. Rekisteristä löytyy tietoa esimerkiksi kaivosonnettomuuksista, sähkötapaturmista ja

Lähde: Kaivannaisteollisuus