Tietoa sattuneista onnettomuuksista nyt tehokkaammin saatavilla

24.5.2013, 14:56 -

ehkäisyssä. Rekisteristä löytyy tietoa esimerkiksi kaivosonnettomuuksista, sähkötapaturmista ja

Lähde: Kaivannaisteollisuus