Tästä rekisteristä löytyy 2 600 yksityiskohtaista onnettomuuskuvausta – avointa oppia kaikille

24.5.2013, 10:30 -

ehkäisyssä. Rekisteristä löytyy tietoa esimerkiksi kaivosonnettomuuksista, sähkötapaturmista ja

Lähde: Kaivannaisteollisuus