Onnettomuustilastoihin tutustuminen voi ennaltaehkäistä onnettomuuksia

24.5.2013, 10:50 -

kaivosonnettomuuksista, sähkötapaturmista ja kemikaalilaitoksissa tapahtuneista onnettomuuksista… kemikaalilaitosten ja kaivosten turvallisuutta sekä sähköturvallisuutta. Tukesin monien toimialojen takia

Lähde: Kaivannaisteollisuus