Northland Resources avbryter verksamheten

24.5.2013, 17:12 -

Norsk Tillitsman, Truste, har på uppdrag av innehavarna av Northlandobligationer värda 370 miljoner dollar beslutat om frysning av bankkontotillgångar för Northland Resources, vilket ställer bolaget

Lähde: Kaivannaisteollisuus