Avslöjanden om Talvivaara fick grävpris

24.5.2013, 19:20 -

som Talvivaaragruvan gett upphov till. Den arbetsgrupp som letts av Susanna Kuparinen och som skrev

Lähde: Kaivannaisteollisuus