Ympäristöasiat Tukesin ajankohtaislehden teemana

23.5.2013, 13:20 -

kemikaaliviraston (Tukes) toiminnassa. Erityisesti tuote- sekä laitos- ja kaivosvalvontaan kohdistuu… pohtii sitä, millä tavoin olemme altistuneet kemikaaleille viime vuosikymmenten aikana. Lehdestä voi

Lähde: Kaivannaisteollisuus