Talvivaara sai luvan lisäjuoksutuksiin – ely asetti ehtoja

23.5.2013, 06:30 -

Kainuun ely-keskus on antanut Talvivaaralle luvan tilapäisiin lisäjuoksutuksiin. Talvivaaralle aikaisemmin myönnetyt juoksutuskiintiöt tulivat täyteen toukokuun puolessa välissä. Talvivaara haki

Lähde: Kaivannaisteollisuus