Talvivaara saa taas laskea neutraloimatonta jätevettä

23.5.2013, 14:00 -

Kuva: Heikki Rönty / Yle Sotkamon Talvivaaran kaivos on saanut uuden poikkeusluvan laskea… poikkeukselliset jätevedet, jotta Talvivaaran kaivosvesien viimeinen lukko, Kortelammen varoallas, ei

Lähde: Kaivannaisteollisuus