Talvivaara saa luvan lisäjuoksutuksiin

23.5.2013, 08:40 -

Kainuun ely-keskus hyväksyy Talvivaaran kaivosyhtiön jäteveden lisäjuoksutukset. Luvan mukaan yhtiö… vesien johtaminen luontoon pilaa pohja- tai pintavesiä. Talvivaara haki Kainuun ely-keskukselta

Lähde: Kaivannaisteollisuus