Talvivaara saa juoksuttaa vain välttämättömän määrän

23.5.2013, 07:40 -

tilapäisen käsittelyn ja luontoon johtamisen. Juoksutuksille on kuitenkin asetettu tarkat ehdot. Talvivaara… ympäristöluvan määräykset. ELY-keskus katsoo, että luvan myöntäminen koko Talvivaaran hakemalle

Lähde: Kaivannaisteollisuus