Talvivaara saa juoksuttaa jätevesiä patorajan puitteissa

23.5.2013, 07:20 -

Kainuun ely-keskuksen päätöksen mukaan Talvivaara saa juoksuttaa ylimääräisiä käsiteltyjä jätevesiä… myöntänyt lupaa koko Talvivaaran hakemalla juoksutusmäärälle, sillä se olisi voinut aiheuttaa

Lähde: Kaivannaisteollisuus