Suomen ensimmäinen luonnonvaraoikeuden tutkimusprofessuuri Lapin yliopistoon

23.5.2013, 11:10 -

Lapin yliopisto, Metsäntutkimuslaitos (Metla) ja Geologian tutkimuskeskus (GTK) ovat saaneet rahoituksen Euroopan aluekehitysrahastolta luonnonvaraoikeuden tutkimusprofessuuria varten

Lähde: Kaivannaisteollisuus