Sambialaista kaivoskaupunkia parannetaan suomalaisten ideoilla

23.5.2013, 09:00 -

missä Talvivaaran kaivos ostaa tavaroita tai palveluita 250 kainuulaiselta yrittäjältä vuodessa, ei

Lähde: Kaivannaisteollisuus