NTM-centralen godkänner Talvivaara-process

23.5.2013, 11:53 -

NTM-centralen i Kajanaland godkänner den vattentappning som gruvbolaget Talvivaara stått för under… påverkar grundvattnet. Talvivaara ansökte om att få släppa ut mer vatten än planerat förra veckan

Lähde: Kaivannaisteollisuus