Myndigheterna godkänner Talvivaaras vattentappning

23.5.2013, 12:10 -

. Talvivaara ansökte om att få släppa ut mer vatten än planerat förra veckan. Gruvbolaget motiverade ansökan med dammsäkerhet och med att de tidigare tilldelade kvoterna är fulla. Talvivaara har tidigare

Lähde: Kaivannaisteollisuus