Lappi saa Suomen ensimmäinen luonnonvaraprofessuurin

23.5.2013, 15:30 -

Geologian tutkimuskeskukselle (GTK) professuurin perustamista varten. Professuuri sijoittuu Lapin

Lähde: Kaivannaisteollisuus