Kalat kuolivatkin kotinurkilla

23.5.2013, 00:52 -

Talvivaaran kaivoksen ympäristöongelmat ovat olleet kuukausia monen huolenaihe. Vuotavien altaiden vaikutuksista läheisiin vesistöihin on esitetty sekä mittaustuloksia että pelkoja. Pelkojen puolelle

Lähde: Kaivannaisteollisuus