ELY-keskus hyväksyy Talvivaaran lisäjuoksutukset

23.5.2013, 10:40 -

Kainuun ELY-keskus hyväksyy Talvivaaran kaivosyhtiön jäteveden lisäjuoksutukset. Sen mukaan yhtiö… vesien johtaminen luontoon pilaa pohja- tai pintavesiä. Talvivaara haki Kainuun ELY-keskukselta lupaa

Lähde: Kaivannaisteollisuus