Ely-keskus hyväksyy Talvivaaran lisäjuoksutukset

23.5.2013, 10:00 -

Kainuun ely-keskus hyväksyy Talvivaaran kaivosyhtiön jäteveden lisäjuoksutukset. Sen mukaan yhtiö… vesien johtaminen luontoon pilaa pohja- tai pintavesiä. Talvivaara haki Kainuun ely-keskukselta lupaa

Lähde: Kaivannaisteollisuus