Ely-keskus hyväksyy Talvivaaran lisäjuoksutukset

23.5.2013, 08:00 -

STT Kainuun ely-keskus hyväksyy Talvivaaran kaivosyhtiön jäteveden lisäjuoksutukset. Sen mukaan… rajoitettu vesien johtaminen luontoon pilaa pohja- tai pintavesiä. Talvivaara haki Kainuun ely-keskukselta

Lähde: Kaivannaisteollisuus