ELY hyväksyi Talvivaaran juoksutukset ehdollisena

23.5.2013, 07:00 -

Kuva: Heikki Rönty / Yle Kainuun ELY-keskus on hyväksynyt Talvivaaran uusimman jätevesien…, ettei niiden vedenpinta nouse. Talvivaara saa juoksuttaa etelään eli Vuoksen vesistön suuntaan

Lähde: Kaivannaisteollisuus