Ely asetti ehtoja Talvivaaran juoksutuksille

23.5.2013, 05:51 -

Ely asetti ehtoja Talvivaaran juoksutuksille Kuva: Teijo Määttänen Antti Hyvärinen Lähetä… Talvivaaran vesienhallinnan johtaja Maija Vidqvist. Kainuun ely-keskus hyväksyy Talvivaaran

Lähde: Kaivannaisteollisuus