Uraanikaivoksen uhka nostaa esiin kaivoslain muutostarpeita

22.5.2013, 07:30 -

aktivisti Tuomo Tormulainen katsoo, että kaivoslakia on täsmennettävä niin, ettei kaivostoiminta ole…Matti Ronkainen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin myöntämä lupa etsiä uraania

Lähde: Kaivannaisteollisuus