Talvivaara utreder järnutsläpp

22.5.2013, 09:08 -

Talvivaara utreder varför vattnet som tappades söderut från gruvan var järnhaltigt. Avtappningen stoppades och det är oklart när den kan återupptas, säger Talvivaaras kommunikationschef Olli-Pekka

Lähde: Kaivannaisteollisuus