Talvivaara selvittää purkuveden rautaongelmia

22.5.2013, 07:00 -

Talvivaara selvittää purkuveden rautaongelmia

Lähde: Kaivannaisteollisuus