Talvivaara keskeytti juoksutukset ja puhdistaa altaan

22.5.2013, 07:20 -

Talvivaara keskeytti juoksutukset ja puhdistaa altaan Kuva: Pekka Rönkkö/Kainuun…. Talvivaaran kaivos on keskeyttänyt juoksutukset Kortelammen padolta Lumijokeen. Viestintäpäällikkö

Lähde: Kaivannaisteollisuus