Parocin yt-neuvottelut päättyivät Lappeenrannan toimintojen lopettamiseen

22.5.2013, 15:47 -

päällä ja tontin omistava kaivosyhtiö Nordkalk on aikeissa laajentaa kaivostoimintaansa tehtaan… Nordkalkin että Lappeenrannan kaupungin kanssa. Neuvotteluiden kuluessa Nordkalk ilmoitti Parocille

Lähde: Kaivannaisteollisuus