Parocin väki marssi ulos Lappeenrannassa

22.5.2013, 15:47 -

Lappeenrannan tontin kaivosyhtiö Nordkalkilta vuoteen 2019. Parocin mukaan Nordkalk on ilmoittanut laajentavansa kaivostoimintaansa tontille.

Lähde: Kaivannaisteollisuus