Kipsi vähentää tehokkaasti fosforin huuhtoutumista

22.5.2013, 11:40 -

vuonna. Yara Suomen johtava agronomi Raimo Kauppila pitääkin kipsiä hyvänä siirtymäkauden ratkaisuna… sulfaatti voi kiihdyttää rehevöitymistä. Kipsiä syntyy Yaran Siilinjärven kaivoksen sivutuotteena. Itse

Lähde: Kaivannaisteollisuus